Acreditacions «Acreditació d'Expertesa en Psicologia Coaching 2018»


Secció: Secció de Psicologia Coaching

 
Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades fins al 30 de setembre de 2018, inclòs.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 30 de setembre de 2018, seran valorades a la següent convocatòria.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç.

Per acceptar a tràmit una sol·licitud és necessari realitzar el pagament de les taxes. Qualsevol petició d’acreditació sense el seu corresponent pagament no es considerarà vàlida.

 

CRITERIS D’ACREDITACIÓ

Generals

  1. Tenir la llicenciatura de Psicologia o títol homologat o declarat equivalent.
  2.  Estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  3.  Ser membre de la Secció de Psicologia Coaching del COPC.
  4.  No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació per a un càrrec públic.

Específics

Entenent que molts dels requisits teòrics o de formació que calen per a exercir com a coach, el psicòleg o psicòloga ja els ha superat en la seva carrera acadèmica, s’hauran de complir les condicions recollides en algun dels següents grups d’accés a l’acreditació, a criteri de la comissió d’experts/es que es constituirà a tal efecte.

 
 
 

Per acceptar a tràmit una sol·licitud és necessari realitzar el pagament de les taxes. Qualsevol petició d’acreditació sense el seu corresponent pagament no es considerarà vàlida.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC