Acreditacions «Renovació de l’Acreditació d'Expertesa en Psicologia Coaching 2018»


Secció: Secció de Psicologia Coaching

 
Obert el període de renovació de l'Acreditació d'Expertesa en Psicologia Coaching, convocatòria 2012-2013, aquest període de renovació serà vigent fins al 30 de setembre de 2018, inclòs.
 
Ampliació termini: fins el 31 de desembre de 2018, inclòs.

La renovació es farà cada 5 anys.

 Si, transcorregut aquest termini, s’acredita documentalment que:

  • S’ha realitzat un mínim de 50 hores de formació continuada;
  • S’ha exercit com a psicòleg/òloga coach, un mínim de 350 hores (només en aquest cas, es podrà fer servir la declaració jurada, ANNEXE II); i
  • S’han rebut 25 hores de sessions de supervisió, realitzades per un psicòleg o psicòloga experts en coaching,

 es podrà sol·licitar la renovació del certificat.

La formació continuada inclou activitats demostrables en aspectes relacionats amb l’àmbit del coaching (cursos, jornades, congressos, simpòsiums, seminaris i sessions), organitzades per societats científiques i/o professionals (nacionals i internacionals), col·legis professionals, universitats o centres vinculats, o entitats privades reconegudes per la comunitat científica i professional, qualificades “d’interès psicològic” pel COPC.

Així mateix, seran condicions imprescindibles:

  • Estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  • No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació per a un càrrec públic.
 
 
És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió a l'àrea privada

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC