Acreditacions «VIA TRANSITORIA NACIONAL EMERGENCIES»


Secció: Secció de Psicologia d'Emergències

Aquesta via està prevista per a aquells psicòlegs amb experiència i formació no reglada que no compleixin els criteris específics i aquells que ja estan acreditats prèviament per algun Col·legi de Psicòlegs d'Espanya.

La via transitòria estarà disponible durant un any natural, comptador des que es publiciti a la web del Consejo General de COP.
 
REQUISITS: 
Poden sol·licitar l'acreditació per aquesta via transitòria:
 
 
A. Els / les professionals de la Psicologia acreditats / des per algun Col·legi de Psicòlegs d'Espanya, amb anterioritat a la posada en marxa d'aquesta acreditació pel Consejo General.
 
 
B. Tots els professionals de la psicologia que - a més d'acreditar documentalment que formen part dels GIPECS - compleixin els criteris generals d'acreditació i reuneixin els mèrits suficients en els terminis establerts, segons es determinen en els dos criteris següents:
 
FORMACIÓ: 
El professional que opti a l'acreditació d'Expert / a en Psicologia de Emergències i Catàstrofes ha d'haver completat 150 hores de formació teòrica
postgraduada específica en emergències i catàstrofes.

EXPERIÈNCIA / PRACTICA PROFESSIONAL:
Demostració de pràctica professional en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes equivalent a 50 hores pràctiques.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC