Acreditacions «VIA ORDINARIA NACIONAL EMERGENCIES»


Secció: Secció de Psicologia d'Emergències

FORMACIÓ: El professional que opti a l'acreditació de Psicòleg / a Expert / a en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes ha d'haver completat 300 hores de formació teòrica postgraduada específica en emergències i catàstrofes.
Tindran la consideració de formació i computaran com a número d'hores lectives de formació teòrica, aquelles activitats la temàtica específica sigui la Psicologia d'Emergències i / o Catàstrofes, a través de:
 
  • Jornades
  • Congressos
  • Simposis
  • Sessions clíniques
  • Altres cursos (tallers, seminaris, etc.)
 
Només seran considerades, a aquests efectes, les activitats organitzades o impartides per les següents entitats:
 
  • Societats científiques i professionals reconegudes pel Consejo General de COP.
  • Col·legis professionals (cursos organitzats per Col·legis Oficials de Psicòlegs, etc.).
  • Universitats o centres / entitats vinculades a la Universitat.
  • Centres o entitats privades amb acreditat reconeixement de la comunitat científica i professional.
 
EXPERIÈNCIA / PRACTICA PROFESSIONAL: Demostració de pràctica professional en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes equivalent a 100 hores pràctiques.
L'experiència pràctica en emergències i catàstrofes, d'almenys 100 hores acreditades, es refereix a intervenció en simulacres, guàrdies, intervencions en situacions de crisi, emergències i catàstrofes, assistència a reunions de GIPECs, assistència a reunions de coordinació, supervisió de professionals, pràctiques supervisades, activitat realitzada sota projectes de recerca (sempre demostrant l'aspirant que, en aquests programes, aquest ha realitzat atenció directa), etc.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC