Acreditacions «Acreditació Nacional d’Expertesa en Psicooncologia i Psicologia en Cures Pal·liatives»


Secció: Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any. No hi haurà dates tancades de presentació. No obstant això en aquesta primera convocatòria, la CNAP es reunirà en un període màxim de 5 mesos després de la convocatòria inicial, per començar el procés d'acreditació de les primeres sol·licituds rebudes. Després d'aquesta primera acreditació, la CNAP es reunirà periòdicament dos cops l'any, en els mesos de juliol i novembre per continuar amb les acreditacions.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç

COST DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ

Per iniciar el procés d'acreditació, s’haurà d'abonar la quantitat de 121€ en concepte de costos pel servei de valoració del tràmit (21% IVA inclòs), en el següent enllaç: Pagament Acreditació Nacional

De forma opcional qui vulgui que li sigui emès el seu títol d'acreditació, ho podrà sol·licitar una vegada acreditat per la CNAP. El cost és de 30€ (IVA 21%, inclòs) en concepte d'emissió del títol.


ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

La presentació es farà on line emplenant i adjuntant la documentació escanejada, al següent formulari 
 
Per tal de poder realitzar el tràmit, es requisit indispensable fer arribar aquesta declaració jurada a la següent adreça de correu electròniccopcacreditacions@copc.cat

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC