Acreditacions «Renovació Acreditació d'Expertesa en Psicologia Forense 2018»


Secció: Secció de Psicologia Jurídica

La renovació de l’acreditació es farà cada cinc anys. Els col·legiats que hagin obtingut l’acreditació en la convocatòria 2012 poden sol·licitar la renovació.

 Serà necessari complir les següents condicions:

  • Estar col·legiat en el COPC i al corrent del pagament dels rebuts corresponents.
  • No estar complint cap sanció derivada de vulneració del codi deontològic.
  • No estar complint cap altra sanció que comporti la inhabilitació per a la funció pública.
  • Acreditar un mínim de cinquanta hores de formació teòrica realitzades en un programa reconegut pel Comitè d’Acreditacions en Psicologia Forense.
  • Acreditar haver fet tres informes pericials reals durant aquest període.

 TAXES I FORMA DE PAGAMENT PER LA RENOVACIÓ DE L’ACREDITACIÓ

 La quota de la renovació serà assumida per la Secció de Psicologia Jurídica del Col·legi de Psicologia de Catalunya, sense cost pels col·legiats acreditats, segons acord de Junta de Secció.

 TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES RENOVACIONS

La documentació s’ha de presentar al llarg de tot l’any. No hi hauran dates tancades de presentació, però els candidats hauran de fer arribar les seves sol·licituds al menys 15 dies abans de la data prevista de reunió.

És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC