Acreditacions «PROCÉS EXTRAORDINARI ANTERIOR 2000-A»


Secció: Secció de Psicologia Jurídica

MODALITAT A: Acompliment com a Forense de l'Administració de Justícia
 
  • Acreditar haver treballat per a l’Administració de justícia en tasques forenses un mínim de dos anys.
  • Acreditar haver fet deu informes pericials reals.1
  • Presentar i defensar oralment un informe pericial real davant el Comitè Tècnic del COPC.2

 

[1] En tots els casos: s’ha d’acreditar presentant certificats on es faci constar el procediment segons el qual s’ha fet i/o el nomenament judicial pel que fa a l’exercici privat, i mitjançant la certificació que acrediti les tasques corn a psicòleg forense pel que fa a l’exercici en l’àmbit públic.

2 En presentar i defensar aquest informe els candidats han d’ometre les dades personals que identifiquen els usuaris. En les Màsters Oficials aprovats per la ANECA, si el TFM implica la presentació i defensa d’un informe pericial es convalidarà aquest requisit.

És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC