Acreditacions «Acreditació de l'Expert/a en Psicologia Forense-MODALITAT C»


Secció: Secció de Psicologia Jurídica

GRUP C:

 

  • Acreditar experiència docent universitària en matèries amb competències pròpies de la Psicologia Forense en, almenys, dos cursos acadèmics.
  • Acreditar experiència científica amb transferència de coneixement al camp de la Psicologia Forense (almenys un article científic en revista arbitrada o la tesi doctoral).
  • Acreditar haver realitzat sis informes pericials reals.1
  • Presentar i defensar oralment un informe pericial real davant el Comitè d'Acreditació en Psicologia Forense.2
 

 

[1] En tots els casos: s’ha d’acreditar presentant certificats on es faci constar el procediment segons el qual s’ha fet i/o el nomenament judicial pel que fa a l’exercici privat, i mitjançant la certificació que acrediti les tasques corn a psicòleg forense pel que fa a l’exercici en l’àmbit públic.

2 En presentar i defensar aquest informe els candidats han d’ometre les dades personals que identifiquen els usuaris. En les Màsters Oficials aprovats per la ANECA, si el TFM implica la presentació i defensa d’un informe pericial es convalidarà aquest requisit.

És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC