Acreditacions «Acreditació de l'Expert/a en Psicologia Forense-Grup B»


Secció: Secció de Psicologia Jurídica

Grup B
 
  • Acreditar haver fet un mínim de 200 hores dins del programa formatiu forense del COPC.
  • Acreditar haver fet sis informes pericials reals1.
  • Presentar i defensar oralment un informe pericial real davant el Comitè Tècnic del COPC2.
 

[1] En tots els casos: s’ha d’acreditar presentant certificats on es faci constar el procediment segons el qual s’ha fet i/o el nomenament judicial pel que fa a l’exercici privat, i mitjançant la certificació que acrediti les tasques corn a psicòleg forense pel que fa a l’exercici en l’àmbit públic.

2 En presentar i defensar aquest informe els candidats han d’ometre les dades personals que identifiquen els usuaris. En les Màsters Oficials aprovats per la ANECA, si el TFM implica la presentació i defensa d’un informe pericial es convalidarà aquest requisit
És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC