Acreditacions «Acreditació d’Expertesa en Psicologia del Treball i les Organitzacions- PSITOR-GRUP B»


Secció: Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball

Grup B

  • Formació:
  • Curs PSITOR o similars, impartit per la Secció de Psicologia del Treball i les Organitzacions del COPC, amb altres formacions específiques del àrea de Psicologia del Treball i Organitzacions, amb un mínim de 200 hores.
  • Experiència: Acreditar documentalment (resum esquemàtic contingut, certificats, etc.) haver fet la implementació de tres projectes d’intervenció en Consultoria o en l’àrea de Recursos Humans, (detecció de necessitats, diagnòstic, proposta de desenvolupament, actuació i avaluació del resultat) o projectes relacionats amb el desenvolupament de persones en les organitzacions, com a mínim en tres blocs, dins del marc de les: Persones: Adaptació, Capacitació i desenvolupament. Processos de transformació: canvis en l’estructura o en el model. Estratègia i resultats. Es valorarà mitjançant una prova situacional, on desenvolupi alguns del processos portats a terme.
  • Entrevista: Superar una entrevista amb la comissió d’experts, en la qual s’avaluarà, entre altres aspectes, la trajectòria Professional i orientació en la bona pràctica de la Psicologia del Treball i les Organitzacions.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC