PsicoXarxa solidària

 

QUÈ ÉS LA PSICOXARXA SOLIDÀRIA

Una xarxa de psicòlegs col·legiats que, de manera solidària, es posen a disposició de la ciutadania, a través del COPC, per donar atenció psicològica a persones amb pocs recursos econòmics.

 

 Són moltes les persones que pensem que aquesta no és una crisi conjuntural, que es tracta d'un moment de canvi molt intens, amb grans desequilibris, que afecta les estructures, els valors i les persones, especialment aquelles que són més vulnerables i que, en aquests últims anys, a causa de la greu situació econòmica i social que estem vivint estan patint psicològicament.

 La professió derivada de l'aplicació de la psicologia, en el seu vessant més sanitari i preventiu, ha estat sempre a disposició de les persones amb menys recursos, directament o a través de les entitats que tradicionalment s'han fet càrrec de les persones amb dificultats.

 De fet, són moltes les entitats professionals que ens han explicat la seva pràctica solidària consolidada després d'uns quants anys. El darrer decenni ha estat productiu en la consolidació d'una xarxa de serveis públics orientada a l'abordatge d'aquestes situacions, des de diferents perspectives: l'atur, el consum de tòxics, la salut mental, etc.

 

SERVEIS DE LA PSICOXARXA

La Psicoxarxa Solidària ofereix, a través dels professionals i projectes inscrits, diferents tipus de serveis d'atenció psicològica, des dels diversos àmbits d'intervenció de la Psicologia i de les diferents orientacions professionals.
 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA PSICOXARXA

La Psicoxarxa Solidària compta en l'actualitat amb una borsa de professionals que treballen en els diferents àmbits d'intervenció de la Psicologia, des de les diferents orientacions professionals i amb metodologies molt diverses.

L'àrea d'intervenció inclou les quatre províncies.

Alguns dels professionals inscrits a la Psicoxarxa poden donar el seu servei en idiomes com: anglès, francès, italià,...

També compta amb una borsa de projectes socials amb diferents serveis. Consulta les Entitats col·laboradores de la Psicoxarxa Solidària


COM ES POT COL·LABORAR AMB LA PSICOXARXA SOLIDÀRIA

 
 
  
 
Qualsevol psicòleg col·legiat, amb experiència demostrable en el seu àmbit d'intervenció pot inscriure's a la borsa de professionals de la Psicoxarxa emplenant aquest FORMULARI. Una vegada el comitè d'admissions hagi revisat les seves dades, serà convocat per realitzar una entrevista. En el cas de complir amb els requisits d'admissió de la Psicoxarxa entrarà a la borsa de professionals. 

Tens un Projecte Solidari?

Els projectes dirigits a donar atenció psicològica a persones amb pocs recursos econòmics, ja siguin els que porten a terme les associacions que ja es dedicaven a oferir aquest tipus de serveis a la societat, com altres que s'han afegit per donar resposta a la situació socioeconòmica actual, poden col·laborar amb la Psicoxarxa. Així mateix, també ho poden fer tots aquells projectes que realitzen grups de professionals que s'hagin unit per a donar un tipus de servei molt específic a persones afectades per la crisi.

Per inscriure un projecte s'ha d'emplenar el següent FORMULARI. Una vegada el comitè d'admissions hagi revisat les seves dades, es convocarà a l'interlocutor del projecte per realitzar una reunió.
 
Col·laboració amb altres entitats solidàries

Algunes entitats o projectes solidaris pateixen també la manca de recursos econòmics per a realitzar algunes de les seves activitats (tallers sobre temes específics, grups de suport emocional als professionals, etc.). La Psicoxarxa dona la possibilitat de col·laborar oferint l'opció que algun dels professionals inscrits realitzi aquestes activitats a un preu solidari.
 


USUARIS

Vol demanar una visita? Per poder accedir al servei de Psicoxarxa, haurà de complir els següents requisits:

Les persones que sol·licitin l’accés al programa Psicoxarxa hauran d’acreditar el compliment dels següents requisits econòmics:

Ingressos anuals bruts de la unitat familiar que no superin els següents llindars de l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples), en funció dels membres que formen la unitat familiar de la persona sol·licitant.

 Es considera unitat familiar:

  1. La constituïda pels cònjuges no separats legalment (o per parelles de fet acreditades) i, si n’hi ha, pels fills menors, llevat dels que estiguin emancipats.
  2. La constituïda pel pare o la mare i els fills menors, llevat dels que estiguin emancipats.

 El compliment d’aquests requisits es podrà acreditar, preferentment, mitjançant la declaració de l’IRPF, o bé, amb caràcter subsidiari, mitjançant qualsevol altre mitjà de prova que es consideri suficient a judici de la direcció del programa.

UNITAT FAMILIAR

NOMBRE DE MEMBRES

UN

DOS

TRES

QUATRE

CINC O MÉS

ANY

12.780,00 €

15.972,33 €

19.170,39 €

31.950,65 €

 

Si els compleix, empleni el següent formulari: FORMULARI USUARIS.
 
 
 

EQUIP DE DERIVACIONS EAD

 
 
 
Nalleli Silva Michel Barcelona Psicòloga Clínica. Psicoterapeuta Psicoanalítica de nens i adults a la Unitat Clínica de Trastorns de Salut Mental de la Fundació Ferran Angulo.
Ana Molinaro Barcelona Psicòloga Clínica Psicoanalista. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia. Coordinadora del GT de Psicoanàlisi amb nens. Pràctica privada amb nens i adults.
Vanessa Galera Girona Psicòloga especialista en Psicologia Clínica.
Montse Lorenzo-Penalva Tarragona Psicòloga Clínica i Educacional.
M Àngels Missé Lleida Psicòloga Clínica i Educacional.
 
 

COMITÈ PSICOXARXA

President: Josep Vilajoana (Degà)
 
Coordinadora: Dolors Liria (Vicesecretària)
 
Vocals: Xavier Montero (Tresorer Secció Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COPC)
Marian Domingo (Membre GT Dol i pèrdues de la Secció Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del COPC)
Mònica Algueró (vicepresidenta de la Junta de la Secció de Psicologia de la Intervenció Social)
 
Suport tècnic: Gemma Chumillas

Vols col·laborar amb el comitè de la Psicoxarxa en alguns dels temes organitzatius? Envia'ns un email a psicoxarxa@copc.cat

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC