Com col·legiar-se

Documentació requerida, avantatges i quotes col·legials
L'única via per sol·licitar l'alta col·legial (o la reincoporació) és mitjançat formulari web. No s'acceptaran col·legiacions de forma presencial.
 

Documentació necessària per a la col·legiació

1. Títol (2 cares) o resguard substitutori del títol 
Durant els dos anys posteriors a la finalització del grau podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard substitutori (no són vàlids els certificats acadèmics ni els suplements europeus).
Quan es té el títol original, cal adjuntar-lo a l'àrea privada col·legial (a partir del segon any és obligatori).
 
Titulació requerida:
a)  Universitats espanyoles
Llicenciat o Graduat en psicologia
Llicenciat en filosofia i lletres-secció o branca de psicologia
Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació-secció o branca de psicologia
b)  Universitats estrangeres
Títols superiors obtinguts en altres països que estiguin homologats pel Ministeri d'Educació (+ informació)

2. Fotografia (mida carnet)
3. DNI (2 cares) / NIE / Passaport andorrà
 

 

Consulta els serveis disponibles per a les persones col·legiades. 


Quotes col·legials per a l’any 2019 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

*L'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les recol·legiacions. L'alta, la part proporcional del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama, s'abonaran per transferència bancària o ingrés en el moment de la col·legiació. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 
 

QUOTA EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que no tenen situacions especials que permetin emmarcar-se en una altra situació com a col·legiat/ada.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 122,39 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) . La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 101,10 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.
Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert: 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun.
 
CONSULTA LES BONIFICACIONS A LES QUALS ET POTS ACOLLIR: 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ
BONIFICACIÓ JÚNIOR
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR
BONIFICACIÓ SÈNIOR
 
 

QUOTA NO EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 102,17 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €). La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 80,88 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.
Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert: 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun.
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar la quota no exercent a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar aquesta quota al formulari de "Col·legiació en linia".
 
CONSULTA LES BONIFICACIONS A LES QUALS ET POTS ACOLLIR: 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER INCAPACITAT
 
 

NOVETAT: Derrama del local social

La Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 2018 va aprovar l’eliminació de la derrama del local social per a les persones que es col·legiïn a partir de l’1 de gener de 2019.

Totes les persones col·legiades amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 hauran de fer efectiu el pagament de la derrama tal i com estava establert. Així doncs, hauran d’abonar 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat la totalitat de l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.

 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/òlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc.b@copc.cat. A més, si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 € (12 primers mesos).
 
 

TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ

% BONIFICACIÓ (sobre quota COPC)

ALTA

QUOTA COPC

QUOTA CONSEJO

SEMESTRAL (sense import d'alta)

ANUAL (sense import d'alta)

EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,29 € 122,39 € 244,79 €
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ  50,00% 86,78 € 50,55 € 21,29 € 71,84 € Només 1 semestre
      ESPECIAL PER ATUR
 47,36% 86,78 € 53,22 € 21,29 € 74,51 € 149,02 €
      JÚNIOR  52,88% 52,82 € 47,64 € 21,29 € 68,93 € 137,86 €
      SÈNIOR  100,00% 86,78 € 0 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
NO EXERCENT
 20,00% 86,78 € 80,88 € 21,29 € 102,17 € 204,34 €
      JUBILACIÓ  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
      INCAPACITAT  100,00% 86,78 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 € ---- ----
30,00 €
SOCIETAT PROFESSIONAL   0 €  200,00 € ---- ---- 200,00 €
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC