Com col·legiar-se (Documentació requerida, avantatges i quotes col·legials)

L'única via per sol·licitar l'alta col·legial (o la reincoporació) és mitjançat formulari web. No s'acceptaran col·legiacions de forma presencial.
 
 

Documentació necessària per a la col·legiació

1. Títol (2 cares) o resguard substitutori del títol 
Durant els dos anys posteriors a la finalització del grau podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard substitutori (no són vàlids els certificats acadèmics ni els suplements europeus).
Quan es té el títol original, s’ha de presentar al Col·legi. A partir del segon any és obligatori presentar el títol original.
 
Titulació requerida:
 
a)  Universitats espanyoles
  • Llicenciat o Graduat en psicologia
  • Llicenciat en filosofia i lletres-secció o branca de psicologia
  • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació-secció o branca de psicologia
b)  Universitats estrangeres
  • Títols superiors obtinguts en altres països que estiguin homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports espanyol

2. Fotografia (mida carnet)
3. DNI /NIE / Passaport andorrà (2 cares)
 

 

Consulta els serveis disponibles per a les persones col·legiades. 

  


Quotes col·legials per a l’any 2018 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

*L'alta s'aplica a les noves col·legiacions i a les recol·legiacions. L'alta, la part proporcional del semestre de la quota del COPC, la quota Consejo i, si es correspon, la fracció de la Derrama, s'abonaran per transferència bancària o ingrés en el moment de la col·legiació. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 
 

QUOTA EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que no tenen situacions especials que permetin emmarcar-se en una altra situació com a col·legiat/ada.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 122,39 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) |  Derrama del local social (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €). La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 101,10 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.

CONSULTA LES BONIFICACIONS A LES QUALS ET POTS ACOLLIR: 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ
BONIFICACIÓ JÚNIOR
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR
BONIFICACIÓ SÈNIOR
 
 

QUOTA NO EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi.  Serà necessari enviar còpia del document de vida laboral a copc.b@copc.cat. El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 102,17 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €). La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 80,88 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.
 
CONSULTA LES BONIFICACIONS A LES QUALS ET POTS ACOLLIR: 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER INCAPACITAT
 
 

Derrama del local social

El 1988, l'Assemblea General de Col·legiats va aprovar l'adquisició dels locals que actualment ocupa el Col·legi, per aquest motiu es va contractar una hipoteca a pagar en vint anys, fins l'any 2008. Tanmateix, l'Assemblea General de Col·legiats va aprovar també que els nous col·legiats/es haurien de contribuir a l'adquisició del local mitjançant la derrama del local social, tot i que cal tenir en compte els anys que han transcorregut des de la seva adquisició. A l’Assemblea General de Col·legiats de desembre 2004, es va aprovar que els nous col·legiats haurien de contribuir a l'adquisició del nou local mitjançant derrama del local social. Així, per a tots els professionals que es col·legiïn, la derrama del local social serà de 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun. Els recol·legiats que no hagin pagat total o parcialment l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC.
 
 
TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ % BONIFICACIÓ SOBRE QUOTA COPC ALTA QUOTA COPC QUOTA CONSEJO SEMESTRAL ANUAL
EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,29 € 122,39 € 244,79 €
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ   86,78 € 50,55 € 21,29 € 71,84 €  
  50,00%   -50,55 €      
      ESPECIAL PER ATUR
  86,78 € 53,22 € 21,29 € 74,51 € 149,02 €
  47,36%   -47,88 €      
      JÚNIOR   52,82 € 47,64 € 21,29 € 68,93 € 137,86 €
  52,88%   -53,47 €      
      SÈNIOR    0 € 0 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
  100,00%   -101,10 €      
NO EXERCENT
  86,78 € 80,88 € 21,29 € 102,17 € 204,34 €
  20,00%   -20,22 €      
      JUBILACIÓ   86,78 €   21,29 €   21,29 €
  100,00%   -101,10 €      
      INCAPACITAT   86,78 € 0,00 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
  100,00%   -101,10 €      
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 €     30,00 €
SOCIETATS PROFESSIONALS   0 €  200,00 €     200,00 €
DERRAMA (100€ total en dos anys)   0 €    50,00 €   25,00 € 50,00 €
 

 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/òlogues que us vulgueu col·legiar: Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. Serà necessari enviar còpia del contracte a copc.b@copc.cat. A més, si obriu o sou titulars d'un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran anualment el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 €.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC