Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves funcions. El COPC es regeix pels seus Estatuts, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, del l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i per qualsevol altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l'afecti.

Els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya estan publicats al DOGC núm. 6729, de 16.10.2014, que anuncia la RESOLUCIÓ JUS/2261/2014, de 8 d’octubre, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Podeu consultar-los en el següent enllaç:

 

Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC