Exercici professional saludable amb Fundació Galatea

Programa PSYQUE per a la salut i el benestar del psicòleg/a col·legiat/da

Des del 14 de desembre de 2015, el COPC forma part de la Fundació Galatea. Aquesta fundació va ser constituïda amb la finalitat principal de promoure la salut i prevenir les malalties dels professionals que pateixen problemes de salut mental o conductes addictives.

Així, el COPC i la Fundació Galatea van posar en marxa el programa assistencial PSYQUE per a la salut i benestar del psicòleg/a col·legiat/da.

Aquest programa, té com a finalitat assistir de manera integral els psicòlegs/es col·legiats/es que pateixen problemes de salut mental o conductes addictives, per tal d'assegurar que rebin el tractament adient i que puguin exercir la pràctica de la psicologia en les millors condicions possibles per als seus pacients i clients. El programa és estrictament rehabilitador i busca oferir al/la professional una alternativa constructiva per superar el moment conflictiu.

Els programes assistencials impulsats per diversos col·legis professionals i la Fundació Galatea, són pioners a Europa. Disposen de procediments col·legials, com són l'accés directe, la confidencialitat, l'ús de contractes terapèutics pel seguiment de casos complexes, entre d'altres, i d'una unitat assistencial, amb serveis d'internament, d'hospital de dia i de tractament ambulatori especialitzats i confidencials, específics pels professionals.

Objectius

Els objectius del programa PSYQUE són:
 • Prevenir
 • Protegir
 • Vetllar
 • Ajudar
 • Assegurar la qualitat assistencial
 • Garantir la confidencialitat

 

A qui va dirigit el programa PSYQUE?

El programa assistencial PSYQUE va dirigit a aquells psicòlegs/es col·legiats/es que, al llarg de la seva vida professional, poden patir problemes de salut mental o conductes addictives.


Perquè s'impulsa des del COPC?

És responsabilitat de les organitzacions professionals estimular els seus membres en el compliment dels deures ètics en la cura de la salut en tots els àmbits i, especialment, en la prevenció i la cura de la seva pròpia salut.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, garant de la professionalitat dels seus col·legiats/es, treballa per assegurar l'ordenació de la professió i la qualitat òptima del servei i de l'atenció a la ciutadania.


Què ofereix el PSYQUE?

 • Confidencialitat en tot el procés.
 • Informació, assessorament i canalització de les vies d'accés a l'atenció assistencial.
 • Assistència mèdica i psicològica especialitzada.
 • Suport legal i jurídic.
 • Assessorament laboral.

 

Com es pot accedir al programa

Hi ha 3 possibles maneres d'accedir al programa PSYQUE:
Per una demanda voluntària per part del psicòleg/a que sol·licita l'ajut. Aquesta demanda pot ser:
 1. Espontània: quan el/la professional sol·licita el tractament per la seva pròpia voluntat.
 2. Induïda: quan el/la professional accedeix al programa per pressió d'algú del seu entorn familiar o laboral.
 3. Induïda de risc: es qualifica de risc quan l'inductor no ho comunica a la Unitat d'Acollida i Seguiment de Processos ni al COPC i el psicòleg/a tampoc ho explica en el moment de la seva acollida.
Per una comunicació confidencial. Es produeix quan una tercera persona informa d'un psicòleg/a que requereix atenció. En aquesta situació, s'estudia el cas i s'estableix una estratègia per procurar que el psicòleg/a demani l'ajuda voluntàriament.

Per una Denúncia Formal. Es produeix quan una tercera persona comunica per escrit al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya el cas d'un psicòleg/a que requereix atenció.

Via d'accés

Dra. Carme Bule
Unitat d'acollida i seguiment de processos
Telèfon: 902 362 492
Correu electrònic: fgalatea@fgalatea.org
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC