Comitè d'estudi en psicologia aplicada a les crisis i les emergències

El Comitè d'Estudi en Psicologia Aplicada a les Crisis i les Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, CCIEC, neix en resposta a les necessitats detectades, que van mes enllà de la vessant de la intervenció i l'assistència; amb una clara vocació de generar, compartir i divulgar coneixements i experiències en aquesta disciplina.
És una plataforma que respon a la voluntat d'un col·lectiu de psicòlegs que treballen en aquest àmbit, organitzats en grups per territoris, que treballen amb un objectiu comú: el treball sobre l'efectivitat, la utilitat i l’eficiència de les intervencions dels psicòlegs en situacions de la població davant de crisis o emergències.

Com a CCIEC tenim dos reptes importants dins de la comunitat en l'atenció a les crisis i les emergències:
 1. Fer aportacions científiques que puguin contribuir a millorar la qualitat dels serveis que ofereix aquesta pràctica professional.
 2. Potenciar el desenvolupament i expansió del perfil de la psicologia d'emergències.
La conjunció d'aquests dos reptes ens ha de portar a reforçar la disciplina i les funcions del psicòleg en actuacions davant de crisis i emergències a Catalunya.

 


OBJECTIUS

 
 • Agrupar, dinamitzar i reforçar les competències de la psicologia aplicada a les crisis i les emergències en l'àmbit territorial de Catalunya.
 • Potenciar la creació d'iniciatives innovadores de la psicologia aplicada a les situacions de crisis, emergències i catàstrofes, desenvolupant protocols conjunts d'intervenció i recerca.
 • Desenvolupar una estructura especialitzada que permeti solidificar el COPC com a entitat acreditadora d'expertesa en psicologia d'emergències.
 
 

Activitats a desenvolupar

 
 • Creació de grups interns de reflexió respecte a temàtiques concretes. Aquests grups estaran liderats per un membre proposat pel mateix grup i presentarà semestralment les conclusions per escrit al gruix del Comitè d'estudi.
 • Elaboració de protocols tècnics d'intervenció en psicologia d'emergències.
 • Elaboració de protocols de coordinació amb altres organismes vinculats a les emergències.
 • Elaborar l’entramat de comunicació, mitjançant les noves tecnologies, que permeti l'accés immediat a la informació, a la gestió de la mateixa i l’elaboració de grups de treball en xarxa.
 • Realització de sessions clíniques i casos compartits en emergències, psicotrauma, intervenció primerenca, resiliència, etc.
 • Treballs en prevenció. Pautes d'actuació, per exemple amb col•lectius socials determinats (escoles, geriàtrics, accidents laborals, accidents viaris...).
 • Capacitar psicològicament a nivell de prevenció i sensibilització la comunitat (per exemple escoles) per afrontar accidents i així evitar conseqüències majors una vegada produïda l'emergència.
 • Fomentar la transversalitat amb les seccions del COPC.
 • Fomentar la presència dels psicòlegs als mitjans de comunicació en situacions d'emergències i catàstrofes, suïcidi, grans catàstrofes, etc.
 • Oferir al COPC la possibilitat de participar en les activitats del Consejo referents a la psicologia d'emergències.
 • Participar en fòrums, jornades professionals, reunions tècniques, col•laboracions institucionals.
 • Elaborar registres/llistats actualitzats de psicòlegs d'Emergències a Catalunya.
 
Si esteu interessats en participar-hi podeu complimentar la sol·licitud i enviar-la via correu electrònic a seccio@copc.cat
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC