Consell Social

El Consell Social del COPC és l'òrgan consultiu en què conflueixen tots els òrgans col•legials, persones col•legiades que hi han exercit, amb anterioritat funcions directives o han tingut un paper rellevant en el desenvolupament de la professió del psicòleg o del COPC.

Funcions del Consell Social

  1. Pronunciar-se i assessorar, com a òrgan consultiu, la Junta de Govern envers tot el que les normatives vigents del COPC estableixin.
  2. Deliberar i proposar a la Junta de Govern les mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per al desenvolupament de l'organització col·legial d'acord amb l'evolució dels requeriments socials a la professió del psicòleg.
  3. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies col·legials anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat o internacionals d'acord amb la Junta de Govern.
  4. Col·laborar amb la Junta de Govern en totes les tasques de relacions representacions institucionals que se li deleguin.
  5. Presentar un informe anual a la Junta General de col·legiats/des en què consti la tasca realitzada pel Consell així com l'anàlisi de l'actualitat i les perspectives de futur de la praxi professional del psicòleg.


Composició del Consell Social

CàrrecActualAnterior
Degà Josep Vilajoana Jaume Almenara
Vicedegà Ricard Cayuela Lluïsa Curcoll
Pres. Comissió Deontològica Mila Arch Teresa Anguera
Pres. J. Rectora Girona Araceli Pérez Jordi Ruíz
Pres. J. Rectora Lleida Oriol Verdú Rosa Jové
Pres. J. Rectora Tarragona Jaume Descarrega Eugeni Salazar
Pres. Consell Professional Asunción Molina David Miquel
Pres. S. ARC Conxa Escobar Susana Díaz
Pres. S. Clínica Regina Bayo-Borràs David Miquel
Pres. S. Dones Laia Rosich Claudia Truzzoli
Pres. S. Jurídica Asunción Molina Mercè Farrès
Pres. S. Esport Oliver Martínez Pere Alastrué
Pres. S. SPOT M.Carmen Santos M. Carmen Santos
Pres. S. Educativa Andrés González Joaquim Serrabona
Pres. S. Social Ana Ibar Josep Rodríguez
Candidats degà
  Andrés González  
  Joaquín Morata  
  David Miquel  
Lliure elecció
Presidenta Pia Bosch  
  Leopold Carreras  
  Carmina Català  
  M. Carme Giménez  
  Mercè Pérez  
  Josep M. Tous  
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC