Comissió Psicologia Coaching / Coaching Psychology

El COPC constitueix Comissió Psicologia Coaching al mes de març del 2012 per potenciar la consolidació d'aquesta subdisciplina de la psicologia, assegurant la bona pràctica professional a través del procés d'acreditació, investigació, presència i retroalimentació internacional.
 
La Comissió és l'embrió d'una estructura més sòlida que doni lloc a una possible Secció Professional específica.

Els antecedents es remeten a:
 • Octubre del 2011, data de la celebració del 1st International Congress of Coaching Psychology- Spain a Barcelona i liderat per el COPC.
 • Gener del 2012, data de l’aprovació de l’Acreditació del Psicòleg/òloga Coach del COPC.
 

OBJECTIUS 2012

 • Vetllar per la implementació de la 1a edició de l'acreditació Psicòleg/òloga Coach i la implementació de la formació contínua relacionada i reconeguda.
 • Impulsar estudis d'investigació.
 • Establir aliances amb Coaching Psychology Units d'Universitats internacionals.
 • Complir acords formalitzats en els MoU (Memorandum of Understanding), acords de col·laboració.
 • Facilitar articles per publicar en les revistes de Coaching Psychology.
 • Presentar investigacions de Coaching Psychology en els Congressos de Psicologia.
 

ORGANITZACIÓ

La estructura de la CPC està constituïda per membres de la junta de govern del COPC.

President: El degà, Josep Vilajoana i Celaya

Responsables:

 • Àrea d'Acreditació: vice-degà, Ricard Cayuela i Dalmau
 • Àrea d'Investigació: vice-degana, Mª Claustre Jané i Ballabriga
 • Àrea Internacional: secretària, Maite Sánchez-Mora i García

La interacció de las àrees permetrà ser proactiu de forma fluida i ser referent de Psicologia Coaching/Coaching Psychology en territori nacional així com internacional.

Serà impulsora i facilitadora de:

 • La Secció Coaching Psychology del COPC de pròxima creació.
 • La presència acadèmica d'aquesta subidsciplina.
 • Possibilitat laboral dels col·legiats/ades a nivell internacional.
 

Enllaços d'interès

 

 

Més informació

La REVISTA bianual COACHING PSYCHOLOGY INTERNATIONAL editada per la "International Society for Coaching Psychology" (ISCP) publica en el seu últim volum (agost 2012) dos articles, reflex de les activitats que està duent a terme la CPC del COPC.

"The PRACTICE Coaching model adapted to the Spanish language. From PRACTICE to IDEACIÓN" (El model de coaching PRACTICE adaptat a la llengua espanyola. De PRACTICE a la IDEACIÓN) dirigit pel Professor Stephen Palmer, President de la ISCP, Director de la Coaching Psychology Unit de City University London i promotor del moviment internacional Coaching Psychology.

"The development of Coaching Psychology in Spain"  (El desenvolupament de la Psicologia Coaching a Espanya), dirigit per Josep Vilajoana, Degà del COPC, Vicepresident 2º del CGCOP y Vicepresident honorífic de la ISCP.

En ells es contextualitza els llocs del món on es parla espanyol, i català, la relació de psicòlegs estatals i els seus grups de coaching, les acreditacions professionals amb èmfasi en la de psicòleg/a coach del COPC i l'adaptació del model PRACTICE a la llengua espanyola. Mitjançant l'acrònim IDEACIÓN es dóna a conèixer la introducció d'aquesta adaptació a la llengua espanyola d'aquest model cognitiu-conductual basat en set passos.
 
Els resultats de l'adaptació del model PRACTICE al català i al castellà seran presentats en futurs congressos internacionals
 
 

PSICOLOGIA COACHING EN EL COPC

Ja podeu consultar la publicació "Psicologia Coaching en el COPC". Aquest document fa un recorregut des dels inicis del coaching com a subdisciplina de la psicologia, fins a la creació de la nova Secció Professional de Psicologia Coaching, passant per les aliances i col·laboracions establertes amb associacions internacionals mitjançant la signatura de Memoràndums i la creació de l'acreditació de psicòleg i psicòloga coach, així com la conferència i taller que va oferir el Professor Stephen Palmer a la seu del COPC. Inclou també una interessant entrevista al Professor Palmer.

Podeu descarregar-vos el document que trobareu en el següent enllaç, que també teniu adjunt en pdf

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC