Brokers '88

El Col·legi ha signat un acord amb Brokers'88, corredoria d'assegurances, amb la finalitat de garantir a tots els col·legiats l'assessorament professional en matèria d'assegurances i oferir-los la més àmplia gamma d'assegurances del mercat en les condicions més avantatjoses, tant en preu com en cobertures.
 

DESCOBREIX LA MILLOR ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL PER PSICÒLEGS

Nova assegurança de Responsabilitat Civil amb MARKEL, una assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional per als psicòlegs i psicòlogues al mateix preu de 12€ però amb millor cobertura.
 
La present assegurança cobreix reclamacions formulades contra l’Assegurat per la Responsabilitat Civil que li pugui ser exigida en l’exercici de la seva activitat professional de Llicenciat / Graduat en Psicologia, així com les actividades col·legials pròpies del Prenedor, incloent l’activitat de Mediació de Conflictes, estant l’ Assegurat legalment habilitat per al seu exercici i en compliment dels requisits que per al exercici d’aquesta professió s’exigeixen a cada moment.
 
Cobertures:
 Responsabilitat Civil Professional
 Responsabilitat Civil d’Explotació
 Responsabilitat Civil Locativa
 Danys a expedients i documents
 Danys patrimonials primaris
 Danys morals no conseqüencials
 RC Protecció de Dades Personals
 Subsidi per Inhabilitació Professional
 Defensa jurídica i fiances judicials
 Despeses de defensa propietat intel·lectual/industrial
 Defensa enfront d’agressions
 Alliberament de despeses
 Deshonestedat d’empleats
 
L'assegurança de Responsabilitat Civil la gestionen des de l'oficina que Broker's 88 té a Madrid. Contacte telefònic : 902 20 00 40 / 91 597 30 35 / israel.palomino@brokers88.es

Per a la resta d'assegurances, es poden posar en contacte telefònic trucant al 93 412 00 94, persona de contacte Sr. Israel Palomino, o be adreçar a la web de Broker's 88.

A més, mitjançant uns formularis (o per telèfon) es poden fer consultes sobre qualsevol producte. La seva petició arriba a la plataforma d'atenció al client implantada per Brokers'88, que li ampliarà la informació sobre l'assegurança i li facilitarà projectes adaptats a les necessitats de cada cas particular.
 

Garantia: 

Responsabilitat Civil professional  1.000.000€
Responsabilitat Civil d’explotació  1.000.000€
Responsabilitat Civil patronal 180.000€ per víctima
Defensa jurídica, Prestació de fiances judicials Inclosa
Responsabilitat Civil de mediació Inclosa
Responsabilitat Civil Locativa Inclosa
Danys a documentos de tercers 90.000€
Alliberament de despeses Inclosa
Danys patrimonials primaris 1.000.000€
Subsidi per inhabilitació professional: subsidi Màxim Mensual 45.000€ (2.500€/mes. Màx 18 mesos)
Responsabilitat civil por protecció de dades personals 300.000€
Franquícia per a la Cobertura RC per Danys Patrimonials Primaris i Danys a Documents de tercers
Franquícia:
Responsabilitat civil protecció de dades personals per sinistre 3.000€
Resta Sense franquícia
Àmbit territorial Unió Europea
Retroactivitat Il·limitada
Danys morals no conseqüencials 60.000€
Despeses de defensa en matèria de propietat intelectual o/o industrial 150.000€
Deshonestedat d’empleats 150.000€
Lliure elecció d’advocat 30.000€
Agressions 30.000€
Cobertura per a congressos, seminaris, etc. Tot el món excepte USA i Canadà Inclosa

 

COST TOTAL ANUAL 12 €

MÉS INFORMACIÓ: Telèfon: 902 20 00 40 - 915973035 Email: infopsicologos@brokers88.es 


Assegurança de Vida per Psicòlegs

Cobreix la defunció, la invalidesa i la incapacitat professional ja sigui tant per malaltia com per accident.

Garanties

  • Assegurança principal
  • Defunció de l'assegurat per qualsevol causa (malaltia o accident)
  • Invalidesa total i permanent. S'entén per invalidesa total i permanent, la situació física irreversible, que determina la total ineptitud de l'assegurat per realitzar qualsevol professió, treball, ocupació o activitat laboral

Per a qualsevol altra informació poden contactar des de la web, directament al email atencioncliente@brokers88.es  o per telèfon al 93 412 00 94 Persona de contacte Sr. Israel Palomino.
 
 

Assegurança d'Accidents per Psicòlegs

Té un barem exclusiu per al psicòleg amb cobertura per a qualsevol invalidesa, total o parcial.
 
Alguns exemples de cobertura segons barem especial:
Pèrdua completa de la parla: 100%
Pèrdua completa d'una orella: 100%
Pèrdua completa de la visió: 100%
 
Objecte de l'assegurança: Garanteix un capital per als seus familiars en cas de morir accidentalment al mateix temps que es garanteix un altre per a vostè mateix en cas de patir una invalidesa total o parcial.
 

Garanties

La garantia principal, la mort, es pot complementar opcionalment amb les garanties d'invalidesa, assistència sanitària, doble capital per accident i triple capital per accident de circulació.
Més informació trucant al 93 412 00 94 Persona de contacte Sr. Israel Palomino.

 

Assegurances d'Incapacitat Professional per Psicòlegs

L'assegurança d'incapacitat o invalidesa professional està indicada per a psicòlegs i psicòlogues i especialistes molt qualificats que desenvolupen una activitat laboral específica.
A més de cobrir la defunció per qualsevol causa, la companyia asseguradora li garanteix la INCAPACITAT PROFESSIONAL, és a dir, el pagament del capital assegurat quan vostè no pugui desenvolupar la SEVA PROFESSIÓ HABITUAL per qualsevol causa.

Objecte de l'assegurança

Incapacitat Professional per a l’ESPECIALITAT
L'asseguradora garanteix el pagament del capital indicat a les condicions particulars del contracte o Certificat Individual d'assegurança, en cas que l'assegurat resulti afectat per una incapacitat professional total i permanent, provocada per un accident o malaltia originats independentment de la voluntat de l'assegurat.

Invalidesa total i permanent
L'asseguradora garanteix el pagament del capital indicat a les condicions particulars del contracte o Certificat Individual d'assegurança, en cas que l'assegurat resulti afectat per una invalidesa absoluta i permanent, provocada per un accident o malaltia originats independentment de la voluntat de l'assegurat.

Defunció
L'asseguradora garanteix el pagament del capital indicat a les condicions particulars del contracte o Certificat Individual d'assegurança, en cas de mort de l'assegurat.


 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC