Brokers '88

El Col·legi ha signat un acord amb Brokers'88, corredoria d'assegurances, amb la finalitat de garantir a tots els col·legiats l'assessorament professional en matèria d'assegurances i oferir-los la més àmplia gamma d'assegurances del mercat en les condicions més avantatjoses, tant en preu com en cobertures.
 

DESCOBREIX LA MILLOR ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL PER PSICÒLEGS

Com ja sabeu, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, va negociar fa uns anys amb l'asseguradora ZURICH una assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional per als psicòlegs i psicòlogues a la què es podien incorporar els membres del COPC.

S'ha aconseguit millorar la cobertura d'aquesta assegurança incorporant:
 • Reducció de la quota anual.
 • Inclusió de la responsabilitat civil per protecció de dades personals amb una cobertura de 300.000 €.
 • Tots/es els/les professionals jubilats tindran una cobertura especial.
 • Inclòs nova cobertura en mediació.
 
Cal aclarir aquí que la pòlissa de responsabilitat civil professional no és mai "causa efecte", és a dir, pot arribar una reclamació fins a 15 anys després del fet que es reclama, per la qual cosa és recomanable que hi hagi cobertura encara que no s'estigui treballant. Quant al procediment de notificació de l'inici de període de jubilació, el psicòleg/òloga haurà de notificar-ho al Col·legi i a Broker’s 88 per a què es transmeti a la companyia ZURICH.

L'assegurança de Responsabilitat Civil la gestionen des de l'oficina que Broker's 88 té a Madrid. Contacte telefònic : 902 20 00 40 / 91 597 30 35 / israel.palomino@brokers88.es

Per a la resta d'assegurances, es poden posar en contacte telefònic trucant al 93 412 00 94, persona de contacte Sr. Israel Palomino, o be adreçar a la web de Broker's 88.

A més, mitjançant uns formularis (o per telèfon) es poden fer consultes sobre qualsevol producte. La seva petició arriba a la plataforma d'atenció al client implantada per Brokers'88, que li ampliarà la informació sobre l'assegurança i li facilitarà projectes adaptats a les necessitats de cada cas particular.


Garantia

 • Responsabilitat civil d'explotació 600.000 €
 • Responsabilitat civil professional 600.000 €
 • Responsabilitat civil patronal inclosa
 • Defensa Jurídica, Prestació de Fiances Judicials inclosa
 • Responsabilitat civil de Mediació inclosa
 • Responsabilitat civil del local inclosa
 • Danys a documents de tercers 60.000 €
 • Danys patrimonials primaris inclosa
 • Subsidi màxim mensual per inhabilitació professional 1.200 € (18 mesos)
 • Protecció de dades personals 300.000 €
 • Sublímit d'Indemnització per Víctima-RC Patronal 150.000 €
 • Franquícia RC danys patrimonials primaris i danys a documents a tercers 300 €
 • Franquícia per la cobertura RC protecció de dades personals 6.000 €
 • Retroactivitat Il·limitada Inclosa
 

COST TOTAL ANUAL 12 €

MÉS INFORMACIÓ: Telèfon: 902 20 00 40 - 915973035 Email: infopsicologos@brokers88.es Assegurança de Vida per Psicòlegs

Cobreix la defunció, la invalidesa i la incapacitat professional ja sigui tant per malaltia com per accident.

Garanties

 • Assegurança principal
 • Defunció de l'assegurat per qualsevol causa (malaltia o accident)
 • Invalidesa total i permanent. S'entén per invalidesa total i permanent, la situació física irreversible, que determina la total ineptitud de l'assegurat per realitzar qualsevol professió, treball, ocupació o activitat laboral

Per a qualsevol altra informació poden contactar des de la web, directament al email atencioncliente@brokers88.es  o per telèfon al 93 412 00 94 Persona de contacte Sr. Israel Palomino.
 
 

Assegurança d'Accidents per Psicòlegs

Té un barem exclusiu per al psicòleg amb cobertura per a qualsevol invalidesa, total o parcial.
 
Alguns exemples de cobertura segons barem especial:
Pèrdua completa de la parla: 100%
Pèrdua completa d'una orella: 100%
Pèrdua completa de la visió: 100%
 
Objecte de l'assegurança: Garanteix un capital per als seus familiars en cas de morir accidentalment al mateix temps que es garanteix un altre per a vostè mateix en cas de patir una invalidesa total o parcial.
 

Garanties

La garantia principal, la mort, es pot complementar opcionalment amb les garanties d'invalidesa, assistència sanitària, doble capital per accident i triple capital per accident de circulació.
Més informació trucant al 93 412 00 94 Persona de contacte Sr. Israel Palomino.

 


Assegurances d'Incapacitat Professional per Psicòlegs

L'assegurança d'incapacitat o invalidesa professional està indicada per a psicòlegs i psicòlogues i especialistes molt qualificats que desenvolupen una activitat laboral específica.
A més de cobrir la defunció per qualsevol causa, la companyia asseguradora li garanteix la INCAPACITAT PROFESSIONAL, és a dir, el pagament del capital assegurat quan vostè no pugui desenvolupar la SEVA PROFESSIÓ HABITUAL per qualsevol causa.

Objecte de l'assegurança

Incapacitat Professional per a l’ESPECIALITAT
L'asseguradora garanteix el pagament del capital indicat a les condicions particulars del contracte o Certificat Individual d'assegurança, en cas que l'assegurat resulti afectat per una incapacitat professional total i permanent, provocada per un accident o malaltia originats independentment de la voluntat de l'assegurat.

Invalidesa total i permanent
L'asseguradora garanteix el pagament del capital indicat a les condicions particulars del contracte o Certificat Individual d'assegurança, en cas que l'assegurat resulti afectat per una invalidesa absoluta i permanent, provocada per un accident o malaltia originats independentment de la voluntat de l'assegurat.

Defunció
L'asseguradora garanteix el pagament del capital indicat a les condicions particulars del contracte o Certificat Individual d'assegurança, en cas de mort de l'assegurat.


 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC