Biblioteca i centre de documentació

Les Biblioteques del COPC estan a disposició dels col·legiats/des per tal de facilitar el coneixement, la recerca i la difusió de la informació sobre psicologia i disciplines relacionades, així com contribuir al desenvolupament professional. En compliment de la seva missió de biblioteques especialitzades, són privades i gestionades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i reservada als seus col·legiats/es i precol·legiats/es amb algunes limitacions. Això no obstant, per una decisió de la Junta de Govern, també és oberta al públic general amb algunes limitacions.
 

Fons documental

 • Monografies, obres de referència i documents audiovisuals i multimèdia: aproximadament 10.000
 • Tests psicològics: 533 (a més de consultar el catàleg, podeu consultar els llistats per àrees temàtiques, amb el temps i edats d'aplicació així com els preus dels fulls de respostes i correccions informàtiques)
 
 
 • Publicacions periòdiques: 200
 • Literatura grisa (tesis doctorals, jornades, congressos, etc.)

S'accepten propostes de compra de llibres i tests psicològics, emplenant el formulari de suggeriments, o mitjançant una butlleta impresa que obtindreu a la Biblioteca o mitjançant correu electrònic a biblio@copc.cat (les propostes no impliquen necessàriament la compra obligada dels documents).

Catàleg

El fons documental es pot consultar a través del catàleg online, a més a més està integrat en el Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC).
  
Les gestions de reserves, renovacions, sol·licituds de préstec a domicili, compres de full de resposta de tests i sol·licituds de correccions es faran a través del catàleg en línea, i des de l’apartat de la Meva Biblioteca amb prèvia identificació a l’àrea privada del col·legiat o col·legiada.
 
 

 

Hemeroteca

Es disposa d'aproximadament 200 publicacions, entre vives i mortes, relacionades amb totes les àrees de la psicologia en general, clínica, educativa, jurídica, de treball i les organitzacions, i social, així com butlletins informatius de diverses entitats i col·legis professionals.

Recursos

 • Connexió WIFI
 • 5 punts de lectura
 • 2 ordinadors amb connexió a Internet
 • Impressora d’ús exclusiu per a correccions informàtiques 
 

Serveis que oferim

 • Informació, referència i consulta. 
 • Obtenció de documents Servei d'Obtenció de Documents (SOD).
 • Elaboració de bibliografies temàtiques, butlletins de novetats bibliogràfiques.
 • Préstec personal, a domicili, interbibliotecari amb les Delegacions del COPC i amb les biblioteques incloses al Catàleg Col·lectiu d’Universitats de Catalunya (CCUC). 
 • Consulta de bases de dades especialitzades en Psicologia. 
 • Venda de fulls de respostes de tests psicològics inclosos al Servei de Préstec (màxim 20 unitats per any i full).
 • Correcció informàtica de tests psicològics de les proves incloses al Servei de Préstec: (màxim 20 correccions per any i test)

  Modalitat presencial = el col·legiat realitza ell mateix la introducció de dades als equips informàtics de la Biblioteca, el cost és variable segons la prova a corregir, consulteu els llistat de tests psicològics. 

  Modalitat no presencial = el col·legiat sol·licita la correcció mitjançant el catàleg de la Biblioteca, cercant la prova que per la que desitja realitzar la correcció, afegint l’arxiu corresponent a les respostes contestades pel pacient. És imprescindible que a l’arxiu i consti l’edat i sexe del pacient.
El resultat serà retornat en un termini màxim de 24h i disposarà de 7 dies per a descarregar-lo de l’apartat La Meva biblioteca, transcorregut aquest període l’arxiu serà esborrat, el pagament per aquest tràmit es farà al moment que sol·licita el servei, mitjançant targeta bancària.
 
El cost per a l’entrada de dades per a totes les proves serà de 7,40€/correcció, a excepte dels següents tests que s’abonarà el cost de la correcció, a més a més de l’entrada de dades:
 

BADYG: 11,10€
DECORE: 9,10€
MACI: 8,90€
MCMI-III: 10,90€
MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A: 15,00€
WAIS-IV, WISC-IV, WISC-V WPPSI-IV: 11,90€

 
Us recordem que l’ús de fotocòpies o plantilles no originals en l’aplicació de proves esdevé una mala praxi, tal com estableixen les Normes Mínimes per a l'ús de tests de la Comisión de Tests del Consejo General de Psicología de España (COP) i la American Psychological Associations (APA), per tant no s’acceptaran correccions de fulls de respostes que no siguin originals.

Segons la Llei de Protecció de Dades 15/1999 el COPC no es fa responsable de les dades emmagatzemades a les aplicacions informàtiques utilitzades per a les correccions, per aquest motiu en un període de 24 hores esborrarà qualsevol tipus d'informació.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC