Biblioteca i centre de documentació

Les Biblioteques del COPC estan a disposició dels col·legiats/des per tal de facilitar el coneixement, la recerca i la difusió de la informació sobre psicologia i disciplines relacionades, així com contribuir al desenvolupament professional. En compliment de la seva missió de biblioteques especialitzades, són privades i gestionades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i reservada als seus col·legiats/es i precol·legiats/es amb algunes limitacions. Això no obstant, per una decisió de la Junta de Govern, també és oberta al públic general amb algunes limitacions.

Horari d'atenció al públic:
 
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
De dilluns a dijous de 9 a 19h
Divendres de 9 a 15h
Horari d'estiu de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 9 a 15h
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 20h
 De dilluns a divendres de 9.30 a 12.30h i de 17 a 20h
 
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 17 a 21h
 
 

Fons Documental

 • Monografies, obres de referència i documents audiovisuals i multimèdia: aproximadamen 10.000
 • Tests psicològics: 533 (a més de consultar el catàleg, podeu consultar els llistats per àrees temàtiques, amb el temps i edats d'aplicació així com els preus dels fulls de respostes i correccions informàtiques)
 
 • Publicacions periòdiques: 200
 • Literatura grisa (tesis doctorals, jornades, congressos, etc.)

S'accepten propostes de compra de llibres i tests psicològics, emplenant el formulari de suggeriments, o mitjançant una butlleta impresa que obtindreu a la Biblioteca o mitjançant correu electrònic a biblio@copc.cat (les propostes no impliquen necessàriament la compra obligada dels documents).

Catàleg

El fons documental es pot consultar a través del catàleg online, a més a més està integrat en el Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC).
  
Les gestions de reserves, renovacions, sol·licituds de préstec a domicili, compres de full de resposta de tests i sol·licituds de correccions es faran a través del catàleg en línea, amb prèvia identificació a l’àrea privada del col·legiat o col·legiada.
 

Hemeroteca

Es disposa d'aproximadament 200 publicacions, entre vives i mortes, relacionades amb totes les àrees de la psicologia en general, clínica, educativa, jurídica, de treball i les organitzacions, i social, així com butlletins informatius de diverses entitats i col·legis professionals.

Recursos

 • Connexió WIFI
 • 5 punts de lectura
 • 2 ordinadors amb connexió a Internet
 • Reprografia
 

Serveis que oferim

 • Informació, referència i consulta. 
 • Obtenció de documents Servei d'Obtenció de Documents (SOD).
 • Elaboració de bibliografies temàtiques, butlletins de novetats bibliogràfiques.
 • Préstec personal, a domicili, interbibliotecari amb les Delegacions del COPC i amb les biblioteques incloses al Catàleg Col·lectiu d’Universitats de Catalunya (CCUC). 
 • Consulta de Bases de da Dades especialitzades en Psicologia. 
 • Venda de fulls de respostes de tests psicològics inclosos al Servei de Préstec (màxim 20 unitats per any i full).
 • Correcció informàtica de tests psicològics de les proves incloses al Servei de Préstec: (màxim 20 correccions per any i test)

  Modalitat presencial = el col·legiat realitza ell mateix la introducció de dades als equips informàtics de la Biblioteca, el cost és variable segons la prova a corregir, consulteu els llistat de tests psicològics. 

  Modalitat no presencial = el col·legiat sol·licita la correcció mitjançant el catàleg de la Biblioteca, cercant la prova que per la que desitja realitzar la correcció, afegint l’arxiu corresponent a les respostes contestades pel pacient. És imprescindible que a l’arxiu i consti l’edat i sexe del pacient.
El resultat serà retornat en un termini màxim de 24h i disposarà de 7 dies per a descarregar-lo de l’apartat La Meva biblioteca, transcorregut aquest període l’arxiu serà esborrat, el pagament per aquest tràmit es farà al moment que sol·licita el servei, mitjançant targeta bancària.
 
El cost per a l’entrada de dades per a totes les proves serà de 7,40€/correcció, a excepte dels següents tests que s’abonarà el cost de la correcció, a més a més de l’entrada de dades:
 
BADYG: 11,10 €
DECORE: 9,10 €
MACI: 8,90 €
MCMI-III: 10,90 €
MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A: 15 €
WAIS-IV, WISC-IV, WISC-V WPPSI-IV: 11,90 €
 
Us recordem que l’ús de fotocòpies o plantilles no originals en l’aplicació de proves esdevé una mala praxis, tal com estableixen les Normes Mínimes per al ús de tests de la Comisión de Tests del Consejo General de Psicología de España (COP) i la American Psychological Associations (APA), per tant no s’acceptaran correccions de fulls de respostes que no siguin originals.

Segons la Llei de Protecció de Dades 15/1999 el COPC no es fa responsable de les dades emmagatzemades a les aplicacions informàtiques utilitzades per a les correccions, per aquest motiu en un període de 24 hores esborrarà qualsevol tipus d'informació.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC