Assessoria fiscal

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.

L’assessor fiscal atén presencialment i per telèfon sobre:

Fiscalitat 
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Declaracions censals a l'Agència Tributària
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre Societats
 • Requeriments de l'Agencia Tributària
 • Altres obligacions fiscals
 
Societats
 • Societats Anònimes 
 • Societats Limitades 
 • Societats Civils Privades
 • Societats Cooperatives

A més, mensualment, l’assessor efectua una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i dels tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional de la psicologia.
 
Horari d’atenció presencial del servei d'assessoria fiscal (amb cita prèvia): 1r i 2n dimarts de cada mes, de 16 a 19 h; 3er dimarts de cada mes, de 16 a 17.30 h. Últim dimarts de cada mes, de 10 a 13 h

Horari de consultes telefòniques del servei d'assessoria fiscal: 1r i 2n de cada mes, de 19 a 20 h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14 h 

Horari d'estiu: atenció presencial els dimarts, de 9 a 12 h i el 3er dimarts de mes de 9 a 10.30h. Atenció telefònica: dimarts, de 12 a 13 h

 

 Informació per a les preguntes més freqüents

Els tres documents que hi ha a continuació enllaçats proveeixen la informació més necessària:
 
   
 

Activitats de Desenvolupament professional a les delegacions del COPC 

 

Barcelona

 
 

Girona

 

 

Lleida 

 

 

Tarragona

 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC