Acreditació d'Expertesa en Psicologia de l'Educació

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'Acreditació d'Expertesa en Psicologia de l'Educació

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de la data prevista de reunió que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 15 de setembre de 2017.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 15 de setembre de 2017, seran valorades a la següent convocatòria.

 
Podreu trobar les bases en aquest enllaç
 

Requisits Generals Tots són obligatoris 

  1. Tenir la llicenciatura o Grau de Psicologia, o altre títol homologat o declarat equivalent.
  2. Estar col.legiat/ada al COPC i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  3. Ser membre de la Secció de Psicologia de l’Educació del COPC o de la Divisió de Psicologia de l´Educació del COP
  4. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació professional o per càrrec públic.
  5. Acreditar un mínim de 4 anys d’experiència professional , en l’àmbit de Psicologia de l’Educació.
 

ESPECÍFICS. Es pot escollir entre el grup A i el grup B

 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC