Acreditació d'Expertesa en Psicologia Forense

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'Acreditació d'Expertesa en Psicologia Forense.

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 30 de setembre de 2018.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 30 de setembre de 2018, seran valorades a la següent convocatòria.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç

 

CRITERIS D’ACREDITACIÓ

 • Titulació Oficial que capaciti per a l'exercici professional de la Psicologia.
 • Estar col·legiat en el COPC i al corrent del pagament dels rebuts corresponents.
 • No estar complint cap sanció derivada de vulneració del codi deontològic.
 • No estar complint cap altra sanció que comporti la inhabilitació per a la funció pública.
 • Acreditar un mínim de tres anys d'experiència professional en l'àmbit de la Psicologia o de la docència universitària/recerca científica en Psicologia Forense.
 • Acreditació de formació i experiència en Psicologia Forense en una de les condicions següents:

MODALITAT A

MODALITAT B

MODALITAT C

 

PROCÉS EXTRAORDINARI DE RECONEIXEMENT D’ACREDITACIÓ DE PSICÒLEGS FORENSES AMB LLICENCIATURA ANTERIOR A L’ANY 2000

 •  Llicenciatura en psicologia.
 • Acreditar un mínim de tres anys d’exercici professional i col·legiat en l’àmbit de la psicologia clínica.
 • Complir els requisits indicats en un dels següents grups de condicions:
 
 
 
 
 
 

CRITERIS DE RENOVACIÓ DE L’ACREDITACIÓ

La renovació de l’acreditació es farà cada cinc anys. Els col·legiats que hagin obtingut l’acreditació en la convocatòria 2012 poden sol·licitar la renovació.

 Serà necessari complir les següents condicions:

 • Estar col·legiat en el COPC i al corrent del pagament dels rebuts corresponents.
 • No estar complint cap sanció derivada de vulneració del codi deontològic.
 • No estar complint cap altra sanció que comporti la inhabilitació per a la funció pública.
 • Acreditar un mínim de cinquanta hores de formació teòrica realitzades en un programa reconegut pel Comitè d’Acreditacions en Psicologia Forense.
 • Acreditar haver fet tres informes pericials reals durant aquest període.

 TAXES I FORMA DE PAGAMENT PER LA RENOVACIÓ DE L’ACREDITACIÓ

 La quota de la renovació serà assumida per la Secció de Psicologia Jurídica del Col·legi de Psicologia de Catalunya, sense cost pels col·legiats acreditats, segons acord de Junta de Secció.

 TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES RENOVACIONS

La documentació s’ha de presentar al llarg de tot l’any. No hi hauran dates tancades de presentació, però els candidats hauran de fer arribar les seves sol·licituds al menys 15 dies abans de la data prevista de reunió.

 PRESENTAR DOCUMENTACIÓ

 Fer click aqui per accedir al formulari

 

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC