Jornada: Cos i escola. Experiències i reflexions a l'entorn de la Psicomotricitat

Termini finalitzat
Categoria del curs: JORNADA
Àrea: Interna
Referència: CR17000240

9:00 h. Presentació Jornada Dr. Joaquim Serrabona.

9:30 h. Conferència inaugural: Psicomotricitat i neurociència. Aportacions en la innovació educativa

Ponent: Josep Mombiela. Metge especialista en desenvolupament infantil

10:30 h.  Taula Rodona: Psicomotricitat i innovació educativa.

Els convidats representen a diferents etapes educatives, des de la "llar d' infants" a "l'etapa d'infantil" (p3, p4, p5) ... posant la mirada futura també en el cicle inicial.
Hi haurà una petita introducció per part de la moderadora Olga Piazuelo i llançarà diferents preguntes als convidats, de l'ordre de:

-Aportacions de la psicomotricitat a l'escola nova.
-Metodologies actives:escenaris educatius i familiars.
-Vivències del canvi educatiu.
-El mestre de la nova escola i la visió de la sala de psicomotricitat.

Moderadora: Olga Piazuelo

Ponents:   Eva Musons

                Arianne Serrat

                Eunice Blahà

                Cristina Esquerra

                Francesc Porta

 11:45 h.: Descans

 12:00 a 13:45 h.: Comunicacions entorn a la psicomotricitat educativa.

Presentaran quatre experiències:

1- Compartir, mitjançant la comunicació, les inquietuds nascudes de la pròpia pràctica educativa per identificar aquells elements de les representacions dels nens en les sessions de psicomotricitat que afavoreixen el pas del cos viscut al cos representat, i de quina manera ajuden en els processos cognitius per els aprenentatges a l'aula com a part del projecte d’escola.

2- Cos i aprenetatge: “A la sala de psicomotricitat venim per aprendre coses. A mi m’agradaria aprendre...”

Els nens i nenes ens expliquen a través dels seus escrits i dibuixos què els hi agradaria aprendre a la sala de psicomotricitat.

Des del context preventiu i terapèutic és important aclarir les demandes de la família i les seves expectatives sobre el projecte d’intervenció que durem a terme, de forma conjunta, amb els seus fills i filles.

Així mateix, també volem destacar el paper important que tenen els propis desitjos i motivacions dels nens i nenes que venen a la sala de psicomotricitat.

A partir d’aquesta premissa, us volem mostrar els resultats de l’activitat plantejada i poder reflexionar sobre com els seus propis desitjos no estan gaire allunyats dels nostres objectius terapèutics, més aviat al contrari, són molt més propers a la seva realitat quotidiana, que al final, ha de ser la nostra prioritat. 

3- La psicomotricitat com a eina per atendre la diversitat a les escoles ordinàries

La psicomotricitat constitueix una eina per les mestres d'educació especial per entendre i atendre a la diversitat.

Els decrets que fan referència a l'atenció a la diversitat per les escoles ordinàries emfatitzen que s'han de prioritzar els i les alumnes amb necessitats educatives especials reconegudes però que també s'han d'atendre altres alumnes amb necessitats diverses. Es remarca que l'escola ha de procurar: la detecció, la prevenció, la planificació i el seguiment d'aquests/es alumnes. La psicomotricitat ens permet realitzar una observació de qualitat dels alumnes atesos i en conseqüència un treball que engloba aquestes quatre línies que es remarquen.

La intervenció consisteix en una psicomotricitat reeducativa que en alguns casos pot resultar terapèutica, la porten a terme les mestres d'educació especial amb un grup d'alumnes, generalment quatre o sis, que presenten n.e.e reconegudes o dificultats destacables en algun dels següents àmbits (desenvolupament psicomotriu; comunicació, llenguatge i/o interacció social; emocional i/o conducta; aprenentatge) i que pensem que poden entorpir el seu desenvolupament.

Aquesta intervenció permet que la mestra d'educació especial i l'alumne/a disposin d'un espai i un temps en el que poden establir una relació de confiança que permetrà l'observació. Una observació que ens aportarà el coneixement global de l'alumne/a per entendre'l, compartir-lo i avaluar-lo amb la família i altres professionals. Tot això ens facilitarà una detecció precoç de les necessitats i potencialitats dels alumnes que a la vegada ens permetrà atendre'ls i per tant oferir una resposta adequada i ajustada a les seves necessitats.

 4- Per què la importància dels trasllats d'entrada i sortida.

- Importància de la teva actitud corporal abans durant i després de la sessió.

- Aspectes a observar dels infants abans de la sessió (cos, reaccions, emocions...)  

- Salutació a tots els infants. Quins venen a saludar-te, quins no, quins t’has d'apropar, quins aprofiten per fer alguna cosa dins del caos emocional del anar a la sessió.

- Quan comença la sessió de Psicomotricitat en el cap de l'infant?

- Importància de les sessions específiques en un espai diferent de Psicomotricitat.

- Importància de la formació del professorat especialitzat en Psicomotricitat o millor la contractació d'un especialista per diferenciar persones.

- Idealitat de poder fer mes sessions de PS a dins de l'escola.

-  Eines per els trasllats fins a la sala de PS.

- Eines per la sortida de la sala de PS.

Ponents:

Augusto Barceló. “L'anada i la tornada la sala de psicomotricitat: trobada en el grup”.  

Fanni Mateu. “La psicomotricitat com eina per atendre a la diversitat en l’escola ordinaria”.

Elisabeth Montero.El cos i l’aprenentatge”.

Maria del Carme González André "Les representacions dels nens"

13:45 h.: Cloenda

Exposar i debatre diferents experiències de treball psicomotriu.

Revisar i actualitzar el concepte de psicomotricitat.

Revisar i reflexionar sobre la situació professional del psicomotricista.

Donar a conèixer els principis de la formació com a psicomotricista.

Compartir experiències professionals.

Les jornades proporcionen un lloc de trobada per aquells professionals i estudiants interessats en la psicomotricitat i els intercanvis sobre experiències psicomotrius en els camps d'actuació, educatiu i terapèutic, des de diferents metodologies d' intervenció psicomotriu. 
 
 

ADREÇAT A:

Psicomotricistes, psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, professors d'educació física, mestres d'educació infantil i primària i estudiants. 

 

C/ Rocafort, 129 - 08015 Barcelona
Telèfon: 932.478.650
Fax: 932.478.654
Data d'inici 20-05-2017
Data de fi 20-05-2017
Data d'inici de la inscripció 13-02-2017, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 19-05-2017, 20:00:00
Preu Col·legiat/a COPC: 20,00 €
Estudiants de grau de Psicologia: 15,00 €
No col·legiat/a: 25,00 €
Precol·legiats/es: 15,00 €
Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 15,00 €
Modalitat Presencial
Estat Obert
Formació necessària
 
Durada 5 hores
Sessions
Sessió 1 20-05-2017, 09:00 - 14:00
Barcelona - Sala d'actes

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC