El COPC convoca eleccions a les Delegacions Territorials i a les Seccions Professionals

20-09-2018   |  Barcelona

Les eleccions, en ambdós casos, es celebraran el dimecres, 28 de novembre de 2018.

La Junta de Govern del COPC, en la reunió del 19 de setembre de 2018, ha convocat eleccions a juntes rectores de les Delegacions Territorials i a juntes directives a les Seccions Professionals. Aquestes, en ambdós casos, tindran lloc el dimecres, dia 28 de novembre de 2018.

Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de les Juntes Rectores de les Delegacions Territorials (Girona, Lleida i Tarragona) i tots els càrrecs de les Juntes Directives de totes les Seccions del COPC, mitjançant candidatures completes als càrrecs establerts als estatuts col·legials. El mandat tindrà una durada de quatre anys.

La Junta Electoral que vetllarà pel correcte desenvolupament del procés està formada per dos membres de la Junta de Govern, la Sra. Connie Capdevila Brophy i el Sr. Rafael Penades Rubio, i per un membre d’altres òrgans previstos en el  Reglament Electoral, el Sr. Oriol Verdú Polo, membre del Consell Social.

Per a les eleccions a juntes rectores de les Delegacions Territorials són electors amb dret a vot totes les persones col·legiades inscrites a les respectives Delegacions Territorials amb anterioritat a la  data de publicació del cens provisional i que es trobin en plenitud dels seus drets col·legials. I són elegibles totes les persones col·legiades de les respectives Delegacions Territorials inscrites amb anterioritat a la data límit de presentació de candidatures. Les candidatures hauran de presentar‑se per escrit a la seu corresponent, dirigides a la Junta Electoral, i hauran de ser avalades per un mínim de 25 persones col·legiades, tot indicant‑ne el nom, els cognoms, el número de col·legiat i la signatura personal, abans de la data que indiqui la Junta Electoral.

Per a les eleccions a juntes directives de les Seccions Professionals són electors amb dret a vot totes les persones col·legiades inscrites a cada secció amb una anterioritat de 15 dies al 29.10.2018, data de publicació del cens electoral, i que es trobin en plenitud dels seus drets col·legials. I són elegibles totes les persones col·legiades de les respectives Seccions inscrites amb anterioritat a la data límit de presentació de candidatures. Les candidatures hauran de presentar‑se per escrit a qualsevol seu del Col·legi, dirigides a la Junta Electoral, i hauran de ser avalades per un mínim de 15 persones col·legiades, tot indicant‑ne el nom, els cognoms, el número de col·legiat/ada i la signatura personal, abans de l’hora i el dia que es determini al calendari electoral.

Properament, la Junta Electoral donarà a conèixer el calendari i la resta d’informació necessària per al desenvolupament del procés. Tota aquesta documentació estarà disponible a la pàgina web del COPC, a la pestanya Eleccions Delegacions i Seccions 2018.

  Etiquetes: COPC , Eleccions

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC