Recordatori: obertura de les llistes, per a noves inscripcions, del Torn d'Intervenció Professional àmbits: civil, penal i família

19-07-2018   |  Barcelona

Les sol·licituds s’hauran d’enviar abans del 28 de setembre de 2018.

D’acord amb el que estableixen l’article 10è, punt 15è dels Estatuts del COPC, la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, la Llei 38/2002 d’Enjudiciament Criminal, i les instruccions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’inicia un procés de noves inscripcions del Torn d’Intervenció Professional –civil, penal i família- per tal d’elaborar una llista dels col·legiats que estiguin en disposició d’actuar com a perits en els jutjats.

Els requisits per entrar a formar part d’aquestes llistes són:

 • Estar donat d’alta en el COPC
 • Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials
 • Tenir contractada la pòlissa de responsabilitat civil professional

És necessari recordar que, l’ACTUACIÓ COM A PÈRIT REQUEREIX d’una formació específica i continuada, d’una experiència professional i d’uns coneixements exhaustius de la matèria sobre la qual es perita, i és funció del Col·legi: promoure les bones pràctiques i el compliment de les normes ètiques i deontològiques i de protegir als col·legiats de possibles denúncies per mala praxi que, habitualment s’associen a la realització d’informes pericials de família, per tant RECOMANAR que per pertànyer a la llista cal:

 • Tenir una formació específica en l’àrea de la psicologia forense i, a ser possible, estar acreditat com a psicòleg forense

Procediment d’inscripció:

 • Adjuntar la pòlissa de responsabilitat civil professional
 • En el cas de disposar de formació específica en l'àrea de psicologia forense, adjuntar la documentació que així ho acrediti

Incompatibilitats:

 • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2019 si s’ha estat sancionat/da amb inhabilitació en algun període de l’any 2018.

Un cop finalitzat el període de noves inscripcions, es revisarà la documentació presentada i s’informarà, via correu electrònic, sobre l’admissió o denegació i els passos a seguir.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar abans del 28 de setembre de 2018 a:

 • COPC, Rocafort, 129, 08015 Barcelona. Telèfon 932 478 650 ext. 127, seccio@copc.cat
 • Delegació de Girona, Passatge Farinera Teixidor, 1. 17005 Girona. Pilar Subirós, telèfon 972 222 710,  copc.gi@copc.cat
 • Delegació de Lleida, Acadèmia, 14, 4t, 25002 Lleida. Joan Farran, telèfon 973 230 437, copc.ll@copc.cat
 • Delegació de Tarragona, Ramon i Cajal, 11, 1r 2a, 43001 Tarragona, Sònia Benaiges,  telèfon 977 214 102, copc.t@copc.cat

Us informem que:

La LEC preveu que el procediment de designació dels professionals, el durà a terme la pròpia Administració de Justícia.

La LEC estableix que les llistes del Torn d’Intervenció Professional especifiquin l’àmbit d’actuació territorial.

 

  Etiquetes: COPC , Serveis COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC