El COPC presideix la Comissió Deontològica del Consejo General de la Psicología de España

25-07-2017   |  Barcelona

La Junta General del Consejo General de la Psicología de España va aprovar per unanimitat l’elecció dels membres de la Comissió Permanent de la Comissió Deontològica del Consejo General de la Psicología de España.

Des de principis d’any, el COPC presideix la Comissió Deontològica del Consejo General de la Psicología de España, a través de la figura presidenta de la Comissió Deontològica, Mila Arch.

El 17 de desembre, la Junta General del Consejo General de la Psicología de España va aprovar per unanimitat l’elecció dels membres de la Comissió Permanent de la Comissió Deontològica del Consejo General de la Psicología de España. Així la comissió queda integrada pels següents membres:

Presidenta: Mila Arch, COPC.
Vicepresident: Fernando Catalán, COP Comunitat Valenciana.
Secretària: María Nieves Pérez, COP Andalusia Oriental.
Vicesecretari: Pedro Velasco, COP Las Palmas.

Les funcions de la Comissió Deontològica del Consejo General de la Psicología de España són:

  1. Vetllar per la difusió i el compliment del Codi Deontològic entre tots els professionals de la psicologia.
  2. Difondre la normativa deontològica entre els estudiants universitaris de Psicologia.
  3. Coordinar l'exercici de la potestat disciplinària dels Col·legis Oficials de Psicòlegs.
  4. Elaborar resums de tipus científic professional sobre les resolucions deontològiques que s'adoptin per la Junta de Govern possibilitant formar una casuística ètica.
  5. Establir relacions amb les comissions deontològiques d'altres Col·legis, associacions, institucions o altres organismes.
  6. Tramitar els expedients deontològics en l'àmbit de la seva competència a través de la seva Comissió Permanent.
  7. Elevar a la Junta de Govern les propostes que corresponguin en supòsits de conflicte de competència territorial entre dos o més Col·legis.
  Etiquetes: COPC , Institucional

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC