Gran participació del COPC al III Congrés Nacional de la Psicologia d’Oviedo 2017

25-07-2017   |  Barcelona

Destaquen la coordinació de taules rodones que han englobat temes molt diversos, des de àmbits vinculats al trànsit i a la seguretat, fins a d’altres relacionats amb el benestar laboral, la pràctica de la psicoteràpia o la coordinació de parentalitat.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha comptat amb una gran participació al III Congrés Nacional de la Psicologia que va tenir lloc a Oviedo del 3 al 7 de juliol. Diferents col·legiats/ades, membres de seccions i representants de la Junta de Govern van prendre part en les activitats que es van organitzar per a l’ocasió: simposis, conferències, taules rodones, presentació de pòsters, etc.

Destaquen la coordinació de taules rodones que han englobat temes molt diversos, des de àmbits vinculats al trànsit i a la seguretat, fins a d’altres relacionats amb el benestar laboral, la pràctica de la psicoteràpia o la coordinació de parentalitat. Alguns exemples van ser:

Josep Vilajoana, degà del COPC, va coordinar les taules:

Seguridad: prevención de la Salud Mental en profesiones de riesgo (PR)

L’objectiu de la taula va ser posar especial atenció sobre diferents àmbits de la seguretat: armes, conducció i protocols d’avaluació psicològica.

Salud y bienestar laboral de los psicólogos en Cataluña: psicólogos como profesionales y usuarios de salud

Es va plantejar la dicotomia del professional que a la vegada necessita ser atès o cuidat. El projecte de referència és el que vincula el COPC i la Fundació Galatea que treballa en tres grans línies estratègiques: atenció, prevenció i coneixement de l’estat de salut.

Psicología de la salud: ámbitos visibles

Diferents iniciatives obren vies per a la consolidació de noves especialitats en psicologia. La creació d’una Divisió específica per a la Psicologia de la Salut s’inscriu en l’objectiu estratègic de fer visibles els diferents àmbits d’intervenció que amb el desenvolupament de la professió exigeixen una major especialització.

Ricard Cayuela, vicedegà 1er del COPC, va pronunciar la següent comunicació:

Comunicación en el ámbito de Armas y Seguridad

Els riscos laborals no contemplen l’amenaça potencial que poden patir determinats professionals que es dediquen, per exemple, al transport de persones. En conseqüència, s’associa professió de risc amb baixa psíquica/psicològica, fet que posaria en alerta al metge d’atenció primària i al de l’empresa i que derivaria la persona a l’especialista per a una intervenció diagnòstica per part de psicòlegs clínics, abans de l’alta. S’establirien, així, protocols de seguretat per prevenir accidents.

Maite Sánchez-Mora, secretària del COPC, va coordinar:

Programa Return to Work (RTW)

El propòsit de la ponència és donar a conèixer els principis i les estratègies en què es basen els programes de retorn a la feina i fer visible la figura del psicòleg de la salut en l’àmbit laboral per cobrir la necessitat en aquest escenari a través de les seves intervencions.

Anna Carmona, tresorera del COPC, va presentar:

Introducción a la Coordinación de Parentalidad en el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

La introducció a la Coordinació de Parentalitat en el nostre context implica la necessitat de regular-ne la figura en el nostre ordenament jurídic, definint-ne el paper i les competències, els límits i l’abast de la seva actuació, l’experiència i formació requerides i els procediments de derivació i designació.

Adolfo Jarne, comissionat de Desenvolupament Professional, va participar en:

Regulación profesional y legal de la práctica de la psicoterapia

La ponència es centra en una àrea menys desenvolupada, la regulació professional i legal. S’exposa la situació en diferents països i en el nostre i es plantegen els aspectes que marcaran l’agenda els pròxims anys.  

Cristian Ochoa, vocal, va participar en:

Actualidad y retos de la psicología clínica en la sanidad pública

En aquesta comunicació es va plantejar la situació actual de la Psicologia Clínica a la sanitat pública a partir d’estudis recents realitzats en el context del Colegio de Psicólogos de Madrid i de la División de Psicología Clínica y de la Salud del Consejo General de la Psicología.

Guillermo Mattioli, vocal del Consell Professional 1, va coordinar la taula:

La selección natural en la práctica privada de la psicoterapia

L’exposició es va centrar en la descripció de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la pràctica actual de la psicoteràpia al nostre país.

Maria José Poza, vocal del Consell Professional 2, va coordinar la taula:

El Futuro del Empleo y el Empleo del Futuro

Es va analitzar el futur de la feina des de quatre perspectives diferents. Estem vivint canvis tecnològics i socials que ens porten a qüestionar-nos com seran els llocs de feina futurs i fins i tot quina formació serà necessària per cobrir aquestes necessitats.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC