Comunicat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a l’estabilització de la plantilla dels psicòlegs pertanyents a l’àmbit funcional de l’execució penal

26-06-2017   |  Barcelona

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, com a entitat que vetlla per la rellevància i el prestigi dels seus membres, volem expressar la nostra preocupació per a aquesta situació i la nostra voluntat d’assolir un equilibri just en el Pla d’Estabilització de l’Ocupació Pública de Catalunya.

El passat 4 de maig de 2017, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va publicar la convocatòria de concurs d’oposició per cobrir 80 places de funcionariat del cos de titulació superior de psicologia en l’àmbit d’execució penal. Aquest procés ha provocat diverses reaccions per part de professionals del sector que creuen minvats els seus drets i reduïdes les seves opcions d’ocupabilitat.

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, com a entitat que vetlla per la rellevància i el prestigi dels seus membres, volem expressar la nostra preocupació per a aquesta situació i la nostra voluntat d’assolir un equilibri just en el Pla d’Estabilització de l’Ocupació Pública de Catalunya.

Els processos selectius han de garantir els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. No només en l’àmbit públic, on a més se li atorga el rol exemplificador, sinó també en l’àmbit privat. Les persones han de poder accedir a les diferents posicions laborals que s’ofereixen al mercat en igualtat de condicions per tal de garantir els drets de tots els individus i de poder avaluar en funció del talent, les habilitats i les capacitats de cada persona.

No obstant això, certs processos selectius amb característiques específiques que afecten persones interines han de poder presentar mecanismes concrets de valoració de mèrits. A l’Administració Pública, i concretament a l’àmbit funcional de l’execució penal, trobem un gran volum de professionals que es troben en situació d’interinatge, ocupant una plaça per un període superior a tres anys i que, durant tot aquest temps, no han pogut consolidar ja que no s’han convocat oposicions. Aquestes persones disposen d’un coneixement profund de la seva professió provinent dels seus anys d’experiència i dedicació en un mateix centre o lloc de treball. Deixar de banda aquest aspecte en un procés de selecció pot afectar a persones que, per raons externes a elles, no han pogut estabilitzar la seva situació laboral.

Demanem, per tant, una reflexió entorn l’estabilització i la consolidació de la plantilla dels psicòlegs pertanyents a l’àmbit funcional de l’execució penal. És necessari garantir els drets de tots els treballadors, tant dels que es troben en situació d’interinitat com dels que volen optar a una nova plaça. Però encara és més fonamental, garantir el dret a l’accés d’uns serveis públics de qualitat que permetin als ciutadans i ciutadanes ser i sentir-se atesos en tot moment de manera satisfactòria.

  Etiquetes: Institucional , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC