Declaració de la quota col·legial a la renda 2016

22-05-2017   |  Barcelona

Les quotes col·legials abonades pels psicòlegs/òlogues tenen la consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF.

A continuació detallem una informació d’interès per tal de deduir la quota col·legial a la declaració de la renda 2016. Pel fet de ser la col·legiació obligatòria per a exercir la professió de la psicologia, les quotes col·legials abonades pels psicòlegs/òlogues tenen la consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF.

El fonament legal de la deducció és l’article 19.2.d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

En funció de quina sigui l’activitat que es duu a terme, hi ha dos situacions possibles:

Treballadors per compte aliè

L’article 10 del Reglament de l’IRPF assenyala que el límit deduïble és de 500 €/any. La base de la deducció serà la totalitat del rebut de la col·legiació. La casella que s’ha d’emplenar és la 013.

Treballadors per compte propi

La base de deducció és la totalitat de la quota col·legial. La casella que s’ha d’emplenar en aquest cas és la 104.

Trobareu més informació a l’Agència Tributària.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC