Professional

Recull de la legislació vigent que afecta al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, a la pràctica de la professió de la psicologia i als col·legiats/des.


LOPS - Llei 44/2003
Reial Decret 1277/2003
Agència espanyola de protecció de dades. Registre
LOPD. Avís legal
LOPD. Esquema
Titulació requerida per a l'exercici de la psicologia
Tràmits per a la certificació acreditativa de la formació específica en psicologia clínica del COPC
Tràmits per a la sol·licitud d'autorització de centres i consultes de psicologia clínica i psicologia general sanitària de menys de 100 m2 al Registre Sanitari de la Generalitat de Catalunya
Sol•licitud de certificació de serveis professionals com a psicòleg o psicòloga desenvolupant activitats sanitàries
A la web del Deptartament de Salut de la Generalitat de Catalunya podeu trobar la "sol·licitud de certificació de serveis professionals com a psicòleg o psicòloga desenvolupant activitats sanitàries", a través de la demostració del vostre vincle professional amb un centre o servei ja registrat com a sanitari. En aquest enllaç trobareu també un model de certificat del centre sanitari certificant la vinculació del psicòleg.
Acreditació com a psicòleg/a habitlitat/ada com a Psicòleg/a General Sanitàri/a
Una part important dels/les Col·legiats/es habilitats per exercir com a PGS ho són per tenir una consulta autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, o d'una altre Comunitat Autònoma. Aquestes persones no obstant, si bé tenen el document que autoritza el seu centre, no tenen un document que digui expressament que estan habilitats, com si ho tenen els que han acreditat haver col-laborat amb un centre sanitari acreditat. Aquest fet dificulta la prova de la seva habilitació d'una manera automàtica, doncs per saber que estan habilitats pel fet de tenir una consulta acreditada s'han de tenir uns certs coneixements de la legislació que regula aquesta qüestió. Amb la intenció d'aclarir ambdues vies d'autorització, el COPC emetrà un document que acreditarà que un determinat col-legiat o col·legiada està habilitat per exercir com a PGS pel fet de tenir autoritzada una consulta sanitària en la qual ell mateix presta serveis de psicologia general sanitària, autorització atorgada o demanada abans del dia 6 d'octubre de 2014. També s'acreditarà el mateix en els casos de que tinguin acreditada l'habilitació pel Departament de Salut o òrgan corresponent d'una altre CCAA, si sol-liciten expressament aquesta acreditació del COPC. En tot cas el certificat que emet el COPC no es un document que genera l'acreditació o l'habilitació, que efectivament no la pot fer, sinó un document que acredita l'existència d'uns fets i un reconeixement previ de l'Administració, única competent en la matèria. Així doncs, a partir d'aquest moment i sense data límit, qualsevol col-legiat que compleixi alguna d'aquestes condicions pot sol-licitar l'acreditació d'habilitació. Tots aquells col-legiats que hagin complimentat el qüestionari pel Registre Públic i Obligatori de Professionals Sanitaris (Psicòlegs Amb Exercici Sanitari) i hagin aportat ja la documentació acreditativa, no caldrà que tornin a aportar la documentació relacionada, únicament la sol-licitud del certificat i una còpia de la Instància de sol-licitud presentada al Departament de Salut. Aquells col·legiats que encara no hagin contestat el qüestionari, poden aprofitar per presentar la documentació tant per sol-licitar el certificat d'homologació com per formar part del Registre de Professionals Sanitaris.
Legislació relacionada
Nota informativa sobre la tramitació d'expedients d'autorització sanitària
Informació relativa a l'autorització de centres i consultes de Psicologia Sanitària
Document explicatiu del Departament de Salut, en referència a la informació relativa al registre sanitari

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC